Estudio Box

ESTUDIO BOX

Year: 2011
Surface: 110 m2
Location: Astigarraga (Gipuzkoa)
Photographer: © PAUZARQ

Online Publications:
  Plataforma Arquitectura

Link to video:
  Vimeo

La intervención tiene lugar en un antiguo local industrial que se pretende habilitar como estudio. El gran volumen carece de aislamiento térmico alguno y queda expuesto a las duras condiciones del invierno. Lejos de una intervención integral, se propone una solución a modo de box donde se ubica el espacio de trabajo. De esta forma se reduce notablemente el volumen a calefactar, y al mismo tiempo se consiguen las condiciones de confort deseadas. Se trata de un volumen formado por siete pórticos de madera laminada que se disponen cada 75 cm. El cerramiento de techos y suelo se realiza mediante tablero aglomerado, y en los dos laterales se colocan paneles de policarbonato celular, lo que posibilita un fácil desmontaje una vez finaliza la época invernal.

Industrialdeko pabilio zahar bateko lokala, bulego bezala egokitu nahi da. Alde batetik, lokalak duen tamaina eta brstetik, islomendu termiko ezak, neguan zehar bolumena berotzea ezinezkoa izatea egitun du nolabait. Eraberritze integral bat egiteko hautabidea baztertuz, lan tokia egokitu dezakeen zurezko modulua eraikitzea erabakitzen da. Era honetan, berotu beharreko bolumena nabarmenki murrizteaz gain, konfort baldintza egokiak lortzen dira. Modulu berri hau, 75 zentimetroro kokatzen diren  zurezko zazpi atariz osatzen da. Sabaila eta zoruko estalkiak taula aglomeratuen bitartez osatzen dira, aldiz bi alboetan polikarbonato zelularrezko planelak jartzen dira, horrela, neguko denboraldia bukatu eta behin bi alboak erraz desarmatzeko aukera ematen da. 

The project is carried out in an old industrial pavilion that is expected to be turned into a office. The big volume has no thermal isolation and it is exposed to the strong weather conditions in winter. Avoiding a whole intervention, the project consists in building a box where the work area is placed. Therefore, the volume which needs to be heated is considerably reduced and, at the same time, the warmth of comfort is achieved. The box is built by using seven timber frameworks located every 75 cm. The closing of the ceiling and floor is made of chipboard while the walls are made of polycarbonate boards, which allows an easy removal when the winter season is finished.