Biblioteca en Cáceres

PABELLÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECA EN CÁCERES

Year: 2016
Surface: 74 m2
Location: Guijo de Granadilla (Cáceres)
Client: Private
Status: Project phase

El proyecto alberga una biblioteca, con un gran número de ejemplares, que posee el propietario de la finca. El pabellón se plantea como un almacén de libros en forma de contenedor cerrado, protegidos de la luz natural y bajo una temperatura estable, lo que favorece su correcta conservación. Se consigue un efecto teatral de espacio en  penumbra donde la luz cenital cae sobre una gran roca que aflora del suelo. Aparecen dos estancias diferenciadas, un despacho y una zona de lectura. Entre estos dos espacios se crea una franja central, rematada por una gran chimenea que articula las dos salas. Los libros se almacenan en una estantería perimetral que recorre el edificio y que tiene su correspondencia en la fachada, que se forra de madera, creando un ritmo muy marcado que representa la propia función del edificio desde el exterior.

LIBURUTEGI ETA IRAKURKETA PABILIOIA. Proiektu honekin, lursailko jabeak duen liburu ale anitz egokitzeko toki berri bat sortu nahi da. Pabilioi berria, kutxa itxi baten itxurazko liburu biltegi bat bezala planteatu da. Horrela, liburuak argitasun naturaletik babesten dira, temperatura egonkor bat mantentzea lortuz eta aleen kontserbaziorako behar diren baldintzei lagunduz. Barnealdean, argitasun zenitalarekin jokatuz, barruan dagoen argi bakarra erdian kokatzen den harrira gidatzen da, efektu teatral bat lortuz. Bi toki ezderdindu ditzakegu, bulegeoa eta irakurketarako gunea; eta hauen artean, bi tokiak artikulatzen dituen tximinia handi bat kokatzen da. Bestalde, liburuak, eraikina barneko aldetik inguratzen duen apalategian gordetzen dira. Keinu hau, kanpoaldetik ere azaltzen zaigu, fatxaden konposaketarekin. Zurezko listoiek markatzen duten erritmo bertikalak eraikinaren funtzio bera irudikatzen du.

PAVILION FOR A LIBRARY AND READING ROOM. The project houses a library, with a large collection of books belonging to the property owners. The pavilion is conceived as a storehouse in the form of a closed container, protecting the books from natural light and keeping them at a stable temperature, thus favouring their proper preservation. A theatrical effect is obtained with the creation of a darkened space into which a shaft of light falls on a large rock emerging from the ground. The building features two different rooms, a study and a reading area. Between these two spaces, a central strip with a fireplace at one end is created, joining the two rooms. The books are stored in a perimeter shelving that runs around the inner wall of the building, an echo of which is found on the façade, which is lined with ribs of timber, creating a marked rhythm that represents the function of the building from the outside.