Restaurante Gallastegi

RESTAURANTE GALLASTEGI

Year: 2012
Floor Area: 211 m2
Location: Bilbao
Client: Private
Contractor: Probiak
Photographer: © PAUZARQ

Online Publications:
  Dezeen
  Plataforma Arquitectura
  

El proyecto debe reubicar el antiguo Restaurante Gallastegi en un edificio residencial de nueva planta. El nuevo local cuenta de partida con dos zonas muy diferenciadas, la parte delantera está a cota de calle mientras que la trasera queda elevada dos metros. Se toma la decisión de suavizar este gran desnivel añadiendo una estructura intermedia de madera, que sirve para escalonar el restaurante en tres niveles o comedores que se asoman a modo de terrazas. Funcionalmente, se plantea una división en dos zonas, separando la parte pública de la privada y disponiendo dos accesos independientes. Se emula el carácter doméstico del antiguo restaurante, reinterpretando el empleo de materiales tradicionales como la madera y la cerámica.

GALLASTEGI JATETXEA. Proiektuaren bidez, aspalditik datorren Gallastegi jatetxea, egingo zen bizitegi-eraikin berriaren beheko-solairuan birkokatu behar zuen. Lokal berriak, jatorriz, bi altuera desberdin nabarmenduekin jokatzen du; beheko atala kaleko kota berdina du eta barneko aldea berriz, bi metrotako gorago kokatzen da. Zurezko tarteko egitura baten bitartez, zegoen jauzia lehuntzea lortzen da eta aldi berean jantokia hiru maila desberdinetan tartekatzea baimentzen da. Abiapuntu bezala, jatetxea bitan banatzen duen zatiketa funtzional bat planteatzen da, alde publikoa eta pribatua bananduz eta bi sarrera desberdin kokatuz. Aspaldiko jatetxearen etxeko izaera lortu nahi da, horretarako zura eta zeramika bezalako ohiko materialen erabilpenaren berrikusketa egiten da.

GALLASTEGI RESTAURANT. This project consists in replacing the old Gallastegi restaurant inside a new residential building. The property has two different areas that are clearly delimited. The front part is at street level whereas the rear part is raised about two metres. In order to minimize the effects of this distribution, it was built a timber structure connecting both levels. As a result, the restaurant finally has three different stories where the dining tables are disposed as if they were located on terraces. Regarding the functionality, the business is split up into two areas: The private and the public zone. Thus, each one has an independent entry. The materials that have been used in the new Gallastegi, wood and ceramic, try to maintain the warmth and domestic sensation of the ancient restaurant.