Vivienda Plaza del Museo

REFORMA DE VIVIENDA EN BILBAO

Year: 2017
Surface: 100 m2
Location: Bilbao
Client: Private
Contractor: Probiak SL
Photographer: Xabier Aldazabal
Online Publications: 
  Dezeen
  Archdaily
  Pataforma Arquitectura

La singularidad de dos elementos preexistentes condiciona la reforma: una potente estructura de hormigón armado y una fachada en forma poligonal con grandes ventanas de guillotina. Los nuevos tabiques se sitúan en la línea que marcan los pórticos, pero sin llegar a tocar las vigas, mostrándolas por completo. La cocina, el comedor y el salón conforman una secuencia que abarca el ancho total de la vivienda, quedando comunicadas visualmente pero con posibilidad de independizarse. Se distinguen dos tipos de tabiques: los pesados, de bloque de termoarcilla que muestran su textura rugosa; y los ligeros, a base de montantes de madera y placas de yeso, que aportan ritmo y calidez. La iluminación general de la vivienda se integra en los propios tabiques y se dispone de forma lineal, bañando las paredes y enfatizando la diferencia de texturas.

ETXEBIZITZA BERRIKETA BILBON. Jatorrizko bi elementuen paregabetasunak balditzatzen du barne-berriketa hau; alegia, presentzia handiko hormigoizko egitura eta guillotina-leihoak dituen forma poligonalezko fatxada bat. Tabike berriak egiturarekin lerrokatuta kokatzen dira baina habeak ukitzera heldu barik. Sukaldea, jantokia eta egongelak etxearen zabalera guztia hartzen duen sekuentzia jarrai bat osatzen dute. Hiru pieza hauek bisualki konektaturik egonda, beirazko itxitura eta ate gidaridunen bitartez banan daitezke. Bi trenkada mota bereizten dira: astunak, biluzik uzten diren termo-buztinezko blokeekin eraikitakoak eta arinak, egurrezko bastidore eta igeltsu-plaketaz osaturikoak. Azken hauek, erritmoa eta epeltasuna ematea lortzen dute. Etxearen argitazpen orokorra itxituren barnean integratzen da, horrela, material eta testura desberdinak erabat nabarmenduz.

APARTMENT REFURBISHMENT IN BILBAO. The singularity of pre-existing two elements determines the refurbishment: a powerful reinforced concrete structure and a polygon-shaped façade furnished with sash windows. The new walls are placed in track with the structure´s lines, yet, walls do not cover the beams, showing them completely and emphasizing their exposed finish. The kitchen, dinning room and leaving room shape a unique sequence, which embraces the whole width of the apartment. These three areas remain connected visually even though the possibility of isolating them exists. Two types of partition walls are differentiated: the heavy ones, made from blocks of thermo-clay showing the roughness of the texture, and the light ones, with wooden studs and plasterboard, that provide rhythm and warmth. The lighting of the apartment is integrated in the partitions and lined up with them, illuminating the walls and emphasizing the difference of textures.