Vivienda en Santiagomendi

Vivienda en Santiagomendi

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTIAGOMENDI

Year: 2020
Floor Area: 335 m2
Location: Astigarraga (Gipuzkoa)
Client: Private
Photographer: Xabier Aldazabal

Awards: 
- Seleccionado Premios Teja Hispalyt 2021
Online Publications: 
  Dezeen
  Afasia
  Divisare

Se plantea la edificación de una vivienda unifamiliar en una parcela en pendiente, situada en un enclave privilegiado, desde el cual se dominan las magníficas vistas del litoral. El proyecto surge como respuesta al lugar, articulando el acceso desde lo alto de la ladera al sur, con las vistas hacia el mar Cantábrico al norte. La edificación se adapta a la pendiente de la parcela de modo escalonado. El recorrido de acceso a la vivienda propone una secuencia que de forma gradual se adentra en el terreno, ocultando las vistas, para posteriormente mostrarlas con mayor fuerza desde el interior. La rotundidad de los dos volúmenes edificados contrasta con la disposición orgánica de los muros de urbanización, que se extienden por la parcela ayudando a la integración de la edificación en el lugar.

FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA SANTIAGOMENDIN. Lursail aldapatsu batean, familia bakarreko etxebizitza bat eraikitzea planteatzen da, kokapen pribilegiatua duena, bertatik kostako ikuspegi bikainak menderatzen direlarik. Proiektua lekuaren erantzun gisa sortu da, hegoaldean, hegalaren gainetik sarbidea antolatuz, iparraldean Kantauri itsasoaren ikuspegia izanik. Eraikina lurzatiaren maldara egokitzen da, mailakatuta. Etxebizitzara sartzeko ibilbideak sekuentzia bat proposatzen du, pixkanaka lurrean barneratzen dena, bistak ezkutatuz, geroago, barrutik indar handiagoz erakusteko. Eraikitako bi bolumenen zorroztasunak kontrastea sortzen du urbanizazio-hormen antolaera organikoarekin, partzelan zehar hedatzen baitira, eraikina bertan integratzen lagunduz.

SINGLE-FAMILY HOUSE IN SANTIAGOMENDI. The project proposes the construction of a single-family house in an independent smallholding, located in a privileged settlement, from which the great views of the coastline are observed. The project is born as a response to the place, articulating the access from the highest part of the hillside at the south, with the views of the Cantabrian Sea in the north. The building is adapted to the gradient in a stepped way. The access path to the house generates a sequence which, in a gradual way, gets into the land, hiding the views, in order to show them later with a bigger impact in the interior. The rotundity of the two built volumes is in contrast with the organic placement of the urbanisation walls. These extend themselves through the plot helping in the integration of the building on the site.

Projects

Isla Santa Clara

INTERVENCIÓN EFÍMERA EN LA ISLA DE SANTA CLARA

San Sebastian 2016 Capital Europea de la Cultura – Festival Rompeolas 2012

Year: 2012
Location: Donostia 
Client: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Photographer: © PAUZARQ

Online Publications:
  Tectónica Blog

Link to Video:
  Vimeo

Con la intención de incluir la temática “Faros de Gipuzkoa” en la programación de Donostia 2016 – Capital Europea de la Cultura, realizamos para el Festival Rompeolas 2012 una intervención arquitectónica en la isla de Santa Clara. Los faros temáticos desplegados a lo largo de la isla como dispositivos de representación de la cultura translitoral, sumados a la construcción de un pabellón-andamio en el faro de Santa Clara, conforman una constelación de intervenciones arquitectónicas efímeras que representan la identidad del proyecto: una red de parques culturales que se extienden por todo el territorio y permiten interpretar nuestro patrimonio y paisaje. Para la construcción de estas arquitecturas efímeras se emplean palets reciclados, alquilados temporalmente y que son reutilizados tras el festival.

ESKU-HARTZE IRAGANKORRA SANTA KLARA UHARTEAN. “Gipuzkoako Itsasargiak” gaia jarraituz, lekuko esku-hartze akitektoniko bat proposatu genuen Santa Klara irlan, 2012ko Olatu-Talka eta Donostia 2016-Europako kultura hiriburutzaren programazioaren barruan. Alde batetik, itsas arteko kultura irudikatzen duten itsasargi tematikoak eraikitzen dira irlako toki desberdinetan eta bestetik, pabiloia eraiki da hirirantz begirako Santa Klaroko itsasargiaren bi fatxadei itsatsita. Horrela, proiektuaren identitatea irudikatzen da, hau da, lurralde guztitik hedatzen diren eta ondarea eta paisaiaren berrinterpretazioa ahalbidetzen duten parke kulturalen sarea. Lekuko arkitektura iragankor hauen eraikuntzarako palet birziklatuak erabili dira, jaialdia bukatzean berrerabiliak izango direnak.

EPHEMERAL INSTALATION ON THE SANTA CLARA ISLAND. Following ‘lighthouses of Gipuzkoa’ theme an architectural intervention was carried out  in the Santa Clara Island. The construction was framed in the Rompeolas Festival in 2012 inside the programme of the upcoming Donostia 2016 – European Capital of Culture. Different lighthouses are spread throughout the island as an icon of the no-borders sea culture and a scaffold pavilion is built against the facades of the actual lighthouse. The network of these cultural places along the coastline help us to interpretate appreciate our landscape and heritage. All the intervention was built in wooden recycled pallets that were reused afterwards.