Vivienda Usandizaga

Vivienda Usandizaga

REFORMA DE VIVIENDA USANDIZAGA

Year: 2015
Surface: 121 m2
Location: Donostia-San Sebastián
Client: Private
Photographer: © PAUZARQ

Se plantea una distribución en la que las particiones arrancan desde el perímetro y se pliegan hacia el interior, organizando el espacio al tiempo que permiten que la luz natural penetre hasta el centro de la vivienda. La distribución se traza mediante una sola línea continua que se va plegando, generando distintos grados de intimidad sin necesidad de independizar por completo los espacios. Se obtiene una vivienda que ofrece relaciones interesantes y fluidas entre estancias, con gran continuidad espacial. Los tabiques no presentan aberturas para las puertas, sino que se quiebran e interrumpen en toda su altura. Las puertas se entienden como continuaciones de los tabiques, cuando están abiertas se superponen y solapan con ellos sin invadir el espacio de las habitaciones y cuando están cerradas los unen.

USANDIZAGA ETXEBIZITZA BERRIKETA. Banaketa berriarekin eraikinaren perimetrotik abiatu eta etxebizitzaren erdigunean tolesten diren partizioak egokitzen dira. Horrela, espazio berria antolatzeaz gain argi naturala etxeko erdialdera iristea lortzen da. Distribuzio berria, intimitate gradu ezberdinak sortzen dituen lerro jarraiki bakar baten bidez marrazten da. Gela desberdinen arteko harreman interesgarriak eta errazak aurkezten dituen etxebitza lortzen da; jarraitasun espazial handikoa. Etxeko ate guztiak era berdinean burutzen dira, tabike berriak makurtuz eta hauen altuera berdina hartuz. Hau da, ateak, tabikeen luzapena bezala uler daitezke. Zabalik daudenean azken hauei gainezartzen zaizkie, logeleei tokia inbaditu gabe eta itxita daudenean berriz tabikeak lotzen dituzte.

USANDIZAGA APARTMENT REFURBISHMENT. The distribution consists in partitions that start from the perimeter, progressing to the inner space, folding and organizing the rooms while allowing the natural light to pass through the center of the house. The disposition is traced with a single continuous line that goes bending, generating different grades of privacy without the necessity of making each space independent. As a result, it is obtained a house that offers interesting and fluent relationships amongst spaces, continuously connected. Instead of having openings for the doors, the partition walls stop from floor to ceiling. The doors are understand like an extension of the partition walls. While they are open, the doors remain over the walls, without trespassing on the space of the rooms and when they are closed, they link them.

Projects

Caserío Aurtenetxe Bekoa

REHABILITACIÓN DEL CASERÍO AURTENETXE BEKOA

Year: 2013
Floor Area: 459 m2
Location: Dima (Bizkaia)
Client: Private
Photographer: © PAUZARQ

Los orígenes del caserío se remontan a mediados del siglo XVIII. Sin uso de manera continuada, se encontraba muy deteriorado, por lo que se toma la decisión de consolidar la edificación, asegurando su mantenimiento y salubridad. Posteriormente, se lleva a cabo una segunda fase de la obra, en la que se adecúa el interior para su utilización como vivienda temporal. Se consigue un espacio único, sin divisiones, en el que la estructura original de la edificación cobra protagonismo y en el que se inserta una caja que alberga las estancias de la vivienda. Así se reduce y acota el volumen a calefactar, permitiendo la utilización del caserío de forma temporal. Este módulo, de dimensiones reducidas, se construye de forma exenta a la estructura original de madera, permitiendo apreciar todo el volumen interior en su conjunto.

AURTENETXE BEKOA BASERRIAREN BERRITZEA. Baserriaren jatorria XVIII. mendearen erdialdean kokatu daiteke. Baserria erabat hondatuta zegoen esku-hartzearen momentuan, denbora luzean zehar erabilera gabe egon izanagatik. Hau dela eta, lehenik eta behin eraikina kontsolidatuko da, bere manteinu eta osasungarritasuna ziurtatzeko. Ondoren, bigarren fase batean, barnealdea egokituko da aldi baterako etxebizitza erabilerarako. Espazio bakar eta banaketarik gabeko bat izango da emaitza, non jatorrizko egiturak protagonismoa hartuko duen eta zurezko kutxa bat kokatuko den. Kutxa honen barruan kokatuko dira etxebizitzarako beharrezkoak diren espazioak. Horrela, berotu beharreko bolumena murrizten da eta baserriaren aldi bateko erabilera bideragarria izango da. Modulu honek dimentsio txikiak izango ditu eta jatorrizko zurezko egituratik exentu eraikiko da, beti ere bolumen guztia atzeman daitekeelarik.

AURTENETXE BEKOA COUNTRY HOUSE REFURBISHMENT. The caserío (typical Basque farmhouse) was built around the 18th century. The building was dilipidated before the intervention, due to the lack of use of the last decades. In a first phase, the building was consolidated in order to ensure its firmness and healthiness. Subsequently, in a second stage, a weekend dwelling was built inside the caserío. The original structure gains now a new significance because of the new open space and the lack of partition walls. A box-shaped piece of furniture was built in order to host the different rooms. Thus, the volume-to-heat becomes noticeably smaller and clearly delimited, something really important due to its occasional use. This volume was built without any connection to the original timber structure, providing an image of an isolated box inside the house.

 

Caserío Errotabarri

REHABILITACIÓN DEL CASERÍO ERROTABARRI

Year: 2012
Floor Area: 384 m2
Location: Meñaka (Bizkaia)
Client: Private
Photographer: Xabier Aldazabal

El estado del caserío Errotabarri es el resultado de diversas ampliaciones y modificaciones sufridas a lo largo del tiempo. Ante la necesidad de sustituir la cubierta existente, se plantea una intervención que sirva para ganar altura en las dependencias situadas bajo cubierta. Se propone también aislar térmicamente y homogenizar la imagen de la edificación. Es una oportunidad para dotar al edificio de un nuevo aspecto, el proyecto plantea forrar el caserío en madera de alerce, generando una volumetría unitaria, clara y rotunda; adaptándose con distintos grados de densidad a la composición de huecos existentes en los muros. Esta fachada de madera se construye a base de paneles prefabricados en taller, lo que permite una rápida y cómoda ejecución en obra.

ERROTABARRI BASERRIAREN BERRIKETA. Meñakako Errotabarri baserriaren itxura denboran zehar bizi izan dituen handitze eta aldaketa desberdinen ondorioa da. Estalkia berritzearen beharra proiektuaren alde ekarriz, ganbaran kokaturiko gelen altuera handiko da. Horrez gain, eraikina termikoki isolatuko da eta bere itxura berrituko da, esku-hartze desberdinen arteko aldeak berdindu nahian. Laritz zurezko azal berri baten bidez teilatu eta balkoien hegala anitzak estaltzen dira, fatxadetan agertzen diren zulo desberdinetara moldatuz. Argiztapen eta baldintza termikoak hobetzen dira. Zurezko fatxada berri hau lantegian aurrefabrikatuta dauden panelen bitartez eraiki denez, obra prozesu hau ohikoa baino askoz ere erosoagoa eta azkarragoa izan da.

ERROTABARRI COUNTRY HOUSE REFURBISHMENT. The present appearance of the Errotabarri caserío (typical Basque housebarn) is the result of different extensions and alterations throughout years. The need of the roof’s replacement, is also used to gain height in the attic floor. Both the improvement of the thermal isolation and the homogenization of the facades are clear goals of the project. In the search of this new, clear and emphatic appearance, larch tree timber battens are used. This strategy adapts its batten density to the different existing windows on the stone wall. This wooden façade construction system, consisting of precast panels, allows a fast and easy placement of the timber cover.

 

Vivienda Miracruz

REFORMA DE VIVIENDA MIRACRUZ

Year: 2011
Surface: 105 m2
Location: Donostia-San Sebastián 
Client: Private
Photographer: © PAUZARQ

Awards:
- Accésit Premios COAVN 2013

Online Publications:
  Dezeen
  Plataforma Arquitectura
  Diario Design

El edificio donde se ubica la vivienda fue construido en 1920 con estructura de hormigón armado. La distribución previa se caracterizaba por una sucesión de estancias comunicadas únicamente a través de un pasillo distribuidor. El mirador se recupera como pieza principal de la vivienda en la que se ubica el estar-comedor-cocina. En él la orientación es doble, a fachada y a patio, permitiendo una iluminación y ventilación cruzada. Al situar la cocina en el centro de la vivienda se optimiza la superficie disponible, aumentando el número de dormitorios y permitiendo desdibujar el pasillo distribuidor. La reforma pone en valor las preexistencias y potencia el valor estructural del edificio, para ello se descubren las vigas y pilares de hormigón que aportan un gran potencial visual a la pieza central.

MIRACRUZ ETXEBITZA BERRITZEA. Berrituko den etxebizitza 1920. urtean eta hormigoizko egituran eraikitako Donostiako eraikin batean kokaturik dago. Aurreko banaketan korridore luze batek gela desberdinak antolatzen zituen, etxebizitza era-bakarrean banatuz. Eskuhartzean, begiratokia berreskuratu eta etxebizitzaren lekurik garrantzitsuena izatera pasatzen da, jan-egongela eta sukaldea bertan kokatuz. Bertan orientazio bikoitza ematen da, patiora begira eta fatxadara begira, horrela aireztapen gurutzatua lortuz. Sukaldea etxebizitzaren erdigunean kokatu denez azalera optimizatzen da, gela berri bat lortuz eta korridore banatzailea nolabait ezabatuz. Eraberritze proiektuak eraikinaren hormigoizko egitura balioan jarri nahi du, hartarako etxebizitzako gela nagusian egitura desestaliko da hormigoia agerian utziz.

MIRACRUZ APARTMENT REFURBISHMENT. The building where the flat is located was built in 1920 using a reinforced concrete structure. The previous distribution consisted in a series of different rooms all connected by a corridor. The project tries to recover the bay window as the main space of the house and the authors insert here a dining-living room as well as the kitchen. This space has double orientation from the street façade to the courtyard. This provides a great illumination and cross air circulation. As the kitchen was placed in the middle of the flat, the floor area for bedrooms increased and the corridor almost disappeared. This refurbishment allows to see how important the structure is on this project and that is the reason why the beams and columns remain bare. This action strengthens the importance of the central space next to the bay window.